Proefperiode van 2021 tot 2026

De eerste plannen hiervoor werden in het najaar van 2017 aangekondigd en vervolgens min of meer doorgewuifd door de lidstaten en EU-organen. De regeling is in januari 2020 ingegaan (voor nieuwe typegoedkeuringen), is sinds begin 2021 van kracht voor alle nieuwe voertuigen en is bedoeld als testfase tot 2026. Gedurende deze periode zal jaarlijks een rapport verschijnen met de opgedane kennis en de trends op het gebied van reëel vs. normaal verbruik. Uiterlijk in 2030 moet de Europese Commissie dan een specifieke wet formuleren om deze discrepantie, die herhaaldelijk is bevestigd door onafhankelijke instanties, te minimaliseren en om fabrikanten te straffen als de kloof nog steeds te groot voor hen is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *